θέσεις Εργασίας

Βοηθός Λογιστή

Ημ/νία Δημοσίευσης: 18/06/2021
 
Κατηγορία: Λογιστήριο – Οικονομική Διεύθυνση
Απασχόληση: Πλήρης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ – ΑΤΤΙΚΗ
Ελάχιστο Απαραίτητο Επίπεδο Σπουδών: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)
 
Περιγραφή

Για ραγδαία αναπτυσσόμενη εκδοτική και βιβλιοδετική εταιρεία-πελάτη μας με εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητούμε να καλύψουμε τη θέση του Βοηθού Λογιστή.

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος(η) ΤΕΙ Λογιστικής
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Λογιστικού Σχεδίου και Εμπορικής διαχείρισης
 • Εμπειρία χρήσης ERP SOFT-1 απαραίτητη

 

Άλλα προσόντα:

 • Οργάνωση
 • Σωστή διαχείριση χρόνου
 • Ενεργητικότητα
 • Εργασία υπό πίεση
 • Επικοινωνία
 • Ομαδικότητα

 

Παροχές

 • Ανταγωνιστική αμοιβή
 • Μοντέρνο περιβάλλον

 

https://www.jobfind.gr/JobAd/View/GR/Theseis_Ergasias/168c0598-798b-4fbf-b45a-cba34ee1185a

Graphic Designer

 
Ημ/νία Δημοσίευσης: 15/06/2021
Κατηγορία: Δημιουργικό Τμήμα – Γραφίστες – Διακόσμηση
Απασχόληση: Πλήρης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ – ΑΤΤΙΚΗ
Ελάχιστο Απαραίτητο Επίπεδο Σπουδών: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)
 

 

Περιγραφή

Για ραγδαία αναπτυσσόμενη εκδοτική και βιβλιοδετική εταιρεία-πελάτη μας με εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητούμε να καλύψουμε θέση Γραφίστα (Graphic Designer).

Αρμοδιότητες

 • Δημιουργικός σχεδιασμός και επιμέλεια έντυπου υλικού με γνώμονα την εταιρική στρατηγική (κατάλογοι, συσκευασίες, φυλλάδια , διαφημιστικά projects, προωθητικό υλικό κ.λπ.)
 • Δημιουργία υλικού για χρήση σε έντυπα ή / και digital media (ενδεικτικά μπροσιούρες, internet)
 • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας
 • Νέες προτάσεις και ιδέες πάνω στα εταιρικά προϊόντα  

 

Απαραίτητα προσόντα
 • Πτυχίο γραφιστικής Bachelor of Arts ή ΤΕΙ
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία
 • Άριστη γνώση προεκτυπωτικού ελέγχου
 • Δημιουργική σχεδίαση εντύπων
 • Άριστη γνώση Adobe Creative Cloud κυρίως Photoshop, Illustrator & Indesign σε περιβάλλον PC
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Γνώση Web Design καθώς και περιβάλλοντος WordPress θα εκτιμηθεί

 

Άλλα προσόντα:

 • Σωστή διαχείριση χρόνου
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές σχέσεις
 • Επικοινωνία
 • Ομαδικότητα  

 

Παροχές

 • Ανταγωνιστική αμοιβή
 • Μοντέρνο περιβάλλον
 • Μεγάλες δυνατότητες για πρωτοβουλία 

 

https://www.jobfind.gr/JobAd/View/GR/Theseis_Ergasias/cc19220c-eec6-447d-8f0b-7ab793d193d7