Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η εταιρία ΜΙΧΑΗΛ σέβεται την ανησυχία κάθε φυσικού προσώπου αναφορικά με την ιδιωτικότητα του. Η επίσκεψή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv.michail@gmail.com (στο εξής θα αναφέρεται ως «Διεύθυνση») και στον ιστότοπο michail-ibs.com (στο εξής θα αναφέρεται ως “Ιστοσελίδα”) υπόκειται στους όρους που τίθενται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.  H παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων τίθεται σε εφαρμογή από 25/05/2018 και γνωστοποιείται δυνάμει της διάταξης του άρθρου 12 του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο του παρόντος και δεν επιθυμείτε πλέον να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μπορείτε να το επικοινωνήσετε στέλνοντας μας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση cv.michail@gmail.com.

O φορέας που ευθύνεται για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) στα πλαίσια αυτή της πολιτικής είναι η εταιρεία με την επωνυμία ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΡ. ΜΙΧΑΗΛ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΡ. ΜΙΧΑΗΛ
Αναλήψεως 19

131-22 ΙΛΙΟΝ

Email επικοινωνίας: cv.michail@gmail.com

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  (G.D.P.R) της 14ης Απριλίου 2016, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τύπο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο χρήσης τους καθώς και με ποιον τα μοιραζόμαστε. Επιπροσθέτως, η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων μας, περιγράφει τα μέτρα που παίρνουμε για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας.

1. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων και πώς αυτά χρησιμοποιούνται

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων γίνεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στη Διεύθυνση και στην Ιστοσελίδα. Με τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούμε “κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί”, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο τηλεφωνικός αριθμός, κλπ. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε παρέχονται σε μας είτε άμεσα από εσάς προαιρετικά είτε έμμεσα συλλέγονται αυτόματα μέσω της Διεύθυνσης και της Ιστοσελίδας.

1.1 Προαιρετική παροχή Προσωπικών δεδομένων

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μας παρέχετε εσείς τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παροχή προσωπικών δεδομένων από εσάς μέσω της Διεύθυνσης ή της Ιστοσελίδας σε εμάς, δεν είναι  υποχρεωτική, εκτός εάν μας υποδείξετε διαφορετικά. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλετε, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού, οι οποίοι περιλαμβάνουν την αξιολόγηση και την επικοινωνία μαζί σας λαμβάνοντας υπόψιν το είδος της απασχόλησης που σας ενδιαφέρει και προωθώντας σας ως υποψήφιο σε πιθανούς εργοδότες.

1.2 Αυτόματη Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων – Cookies και Αρχεία Log
Ομοίως με άλλες εταιρίες, η εταιρία χρησιμοποιεί cookies και αρχεία log για τη βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας και για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της (από εσάς). Τα αρχεία log είναι αρχεία διακομιστή που δημιουργούνται αυτόματα όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα. Τα cookies είναι μικρά αρχεία απλού κειμένου που τοποθετούν συνήθως οι ιστοσελίδες στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Καθένα από τα cookies έχει έναν μοναδικό κώδικα, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον υπολογιστή κάθε φορά που κάποιος χρήστης του επισκέπτεται ξανά την ίδια ιστοσελίδα.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποτρέψετε τη λειτουργία των cookies, στην επιλογή «Βοήθεια» στη γραμμή εργαλείων των περισσότερων περιηγητών αναγράφεται πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποδοχή της χρήσης cookies, πώς να ειδοποιηθείτε όταν λαμβάνετε νέο cookie και πώς να απενεργοποιήσετε τα ήδη υπάρχοντα cookies. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies, θα έχετε ακόμη τη δυνατότητα να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, αλλά πιθανόν η χρήση ορισμένων λειτουργιών να είναι περιορισμένη καθώς κι η πλήρης αξιοποίηση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.
Πιθανόν ορισμένοι συνεργάτες ή κάτοχοι ιστοσελίδων οι οποίες οδηγούν στον παρόντα ιστότοπο να χρησιμοποιούν cookies. Ωστόσο, δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη χρήση τους.

2. Προσωπικά Δεδομένα που Μοιραζόμαστε
Δεν πωλούμε, ενοικιάζουμε, εμπορευόμαστε ή αποκαλύπτουμε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας, με εξαίρεση των όσων ορίζονται εδώ. Με την παροχή σας σε εμάς προσωπικών δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας, μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιήσουμε για τους ενδεδειγμένους σκοπούς.
Έχουμε, επίσης, τη δυνατότητα να μοιραστούμε να προσωπικά σας δεδομένα με φορείς παροχής υπηρεσιών που διατηρούμε για να εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας και στο πλαίσιο των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Οι συγκεκριμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται μέσω σύμβασης να δρουν μόνο με δική μας εντολή και να εξασφαλίζουν την προστασία και την ασφάλεια δεδομένων στον βαθμό που χρειάζεται. Δεν τους επιτρέπουμε να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για δικούς τους σκοπούς ή να τα διαθέτουν σε τρίτους εκτός αν προβλέπεται απαραίτητο να εκτελέσουν υπηρεσίες ή λειτουργίες για την εταιρία ή για να ανταποκριθούν στις νομικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, η εταιρία δεν επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς.
Έχουμε τη δυνατότητα να αποκαλύψουμε δεδομένα για εσάς (i) εφόσον απαιτείται από τον νόμο ή πρόκειται για δικαστική απόφαση, ή (ii) εφόσον τεθεί θεμιτό αίτημα από τις αρχές επιβολής του νόμου. Στην περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης μέρους ή ολόκληρης της εταιρίας ή του περιουσιακού στοιχείου, ή τροποποίηση της επωνυμίας ή της μορφής του νομικού προσώπου διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας που βρίσκονται στην κατοχή μας. Αν συμβεί η προαναφερθείσα πώληση, μεταβολή ή μεταβίβαση, θα προσπαθήσουμε να απαιτήσουμε από τον μετατιθέμενο να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχετε στην ιστοσελίδα με τρόπο σύμφωνο με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αν δεν επιθυμείτε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας από τον μετατιθέμενο στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί του.

2.1 Προσωπικά Δεδομένα στη Βάση Δεδομένων Βιογραφικού Σημειώματος
Όταν μεταφορτώνετε τα προσωπικά σας δεδομένα στη βάση δεδομένων βιογραφικού σημειώματος, μας παρέχετε το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουμε για τους σκοπούς που ορίζονται στους Όρους Χρήσης Βιογραφικού Σημειώματος. Έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε πιθανούς υπεύθυνους πρόσληψης προσωπικού, οι οποίοι θα έχουν ελάχιστη πρόσβαση στη βάση δεδομένων των υποψηφίων μας, και αποκλειστικά πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, ως Αποδέκτες των Δεδομένων σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 5 παράγραφος 9 του Κανονισμού 679/2016. Μετά την λήψη του βιογραφικού σημειώματος των χρηστών, απαιτείται οι ίδιοι οι εργοδότες να διαφυλάσσουν τα δεδομένα και να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για σκοπούς πρόσληψης σε εργασία, και καθίστανται πλέον αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων από πλευράς του υποψήφιου εργοδότη και επιθυμίας άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος που παρέχεται στο υποκείμενο των δεδομένων δυνάμει του Κανονισμού 679/2016, παρακαλούμε να ανατρέξετε και στην δική τους Πολιτική Απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δικές τους πρακτικές. Επιπροσθέτως, έχουμε τη δυνατότητα να τους παράσχουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες (γενικές πληροφορίες για τους χρήστες των υπηρεσιών μας) για τη απόδοση της ιστοσελίδας, όπως τον αριθμό επισκεπτών, τη χώρα κατοικίας τους, την ηλικία, το φύλο και τις γλωσσικές προτιμήσεις.

3. Δικαιώματα και Επιλογές
Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται και να έχετε πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Επικοινωνία» βάσει του άρθρου 15 του Κανονισμού 679/2016. Έπειτα από απαίτηση πρόσβασης στα δεδομένα, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας όπως απαιτεί ο ισχύων νόμος, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος σας.
Στην περίπτωση που τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί είναι λανθασμένα, ανακριβή ή εκτός ισχύος, θα τα διορθώσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα έπειτα από αίτημά σας για διόρθωση βάσει του άρθρου 16 του Κανονισμού 679/2016 .
Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την εταιρία οποιαδήποτε στιγμή για επιτακτικούς και νόμιμους λόγους βάσει του άρθρου 21 του Κανονισμού 679/2016, ή να αιτηθείτε την διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στην φορητότητα) εκτός αν προβλέπει διαφορετικά ο ισχύων νόμος.
Αν αποδεχθείτε την επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Επικοινωνία», ή εναλλακτικά πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο τέλος της παρούσας σελίδας. Αν αποφασίσετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα προβούμε σε ανωνυμοποιήση των προσωπικών σας δεδομένων στην βάση δεδομένων και στη διαγραφή οποιασδήποτε αναφοράς στο άτομό σας με μελλοντική ισχύ του παρόντος σε εφαρμογή του δικαιώματος στην διαγραφή (δικαίωμα στην λήθη) του υποκειμένου των δεδομένων, άρθρο 17 του Κανονισμού 679/2016, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της, μέχρι την στιγμή της διαγραφής, επεξεργασίας των δεδομένων.
Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, contact@dpa.gr).

4. Μεταφορές Δεδομένων
Η εταιρία κυρίως συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ε.Ε. ή χρήσης τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών εκτός Ε.Ε., θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία προστασίας δεδομένων, συγκεκριμένα, τις νομικές απαιτήσεις για την επαρκή προστασία όσον αφορά μεταφορά δεδομένων εκτός της Ε.Ε.

5. Διατήρηση Αρχείων
Η εταιρία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο χρειάζεται ώστε να εκπληρώσει τους σκοπούς συλλογής τους (π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις), εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό από τον νόμο, και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 ετών από την ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού εκτός αν το υποκείμενο των δεδομένων επαναβεβαιώσει την συναίνεση του στην επεξεργασία των δεδομένων του και επιβεβαιώσει την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει. Σε περίπτωση αδράνειας, η οποία αποδεικνύεται από την απουσία εισόδου του υποκειμένου στον λογαριασμό του με χρήση των προσωπικών του κωδικών, για πάνω από 24 μήνες ο λογαριασμός καθώς και όλα τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα του χρήστη διαγράφονται από την βάση δεδομένων της ιστοσελίδας.

6. Ασφάλεια
Διατηρούμε τα κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά και υλικά μέσα προστασίας με σκοπό τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων από κατά τύχη ή παράνομη καταστροφή, κατά τύχη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή, διάδοση ή πρόσβαση, από κατάχρηση και οποιαδήποτε παράνομη μορφή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στην κατοχή μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 679/2016.

7. Ενημερώσεις: Πολιτική Απορρήτου
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή ενημέρωσης μέρους της παρούσας Πολιτικής οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών. Παρακαλείσθε να την ελέγχετε συχνά ώστε να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις της Πολιτικής. Ωστόσο, σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, θα δημοσιευθεί μια προειδοποίηση στην αρχική σελίδα και οι αλλαγές θα εφαρμοστούν 15 μέρες μετά τη δημοσίευση. Θα σημειωθεί παρακάτω η ημερομηνία κατά την οποία θα ισχύσει η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και ποια έκδοση έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.

8. Επικοινωνία
Αν επιθυμείτε (1) να μάθετε περισσότερα για τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και (2) να ρωτήσετε οτιδήποτε για τις πρακτικές απορρήτου, την χρήση ή μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΡ. ΜΙΧΑΗΛ
Αναλήψεως 19

131-22 ΙΛΙΟΝ

Email επικοινωνίας: cv.michail@gmail.com

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης όρων: 24.5.2018