Υπεύθυνος ανάπτυξης για εξέχον Δικηγορικό γραφείο

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΧΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

(εξωτερικός συνεργάτης)

Δικηγορικό γραφείο-πελάτης μας, που βρίσκεται σε ανοδική τροχιά αναζητά Υπεύθυνο να αναλάβει τη δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης του κύκλου εργασιών με παλαιούς και κυρίως νέους πελάτες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η εξωστρεφής αυτή εργασία θα αναζητήσει κυρίως νέους εταιρικούς πελάτες στην ελληνική αγορά με βάση προσωπικές γνωριμίες.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Βρίσκει νέους πελάτες στην αγορά, μετά από έρευνα και ανάλυση των δυνατοτήτων πωλήσεων.
 • Προωθεί υπηρεσίες του γραφείου δημιουργώντας σχέσεις με τους πιθανούς πελάτες και προτείνοντας τους λύσεις σε συνεργασία με τη Διοίκηση της εταιρείας.
 • Διατηρεί σχέσεις με τους πελάτες προσφέροντας υποστήριξη, πληροφόρηση και καθοδήγηση.
 • Εντοπίζει πιθανές βελτιώσεις σε υπηρεσίες παρακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς, τις δραστηριότητες του κλάδου και τους ανταγωνιστές.
 • Ετοιμάζει αναφορές μετά από συλλογή πληροφοριών, ανάλυση και σύνοψη.
 • Ενημερώνει τη Διοίκηση και τους Συνεργάτες για τις τάσεις της αγοράς και τους ανταγωνιστές.
 • Διαχειρίζεται και επιλύει προβλήματα/παράπονα από πελάτες.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Νομικής απαραίτητο
 • Εμπειρία σε δικηγορική εταιρεία
 • Ικανότητα κατανόησης γενικών κανόνων και των αρχών που διέπουν τους βασικούς τομείς δικαίου
 • Πολύ καλή χρήση της ελληνικής γλώσσας
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Άνεση σε Windows Office

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Ικανότητες πώλησης
 • Αποφασιστικότητα και πρωτοβουλία
 • Επικοινωνία
 • Ευελιξία
 • Οργάνωση και οργάνωση χρόνου

Κατηγορία: Νομικό τμήμα
Απασχόληση: Full Time
Τοποθεσία: Αθήνα

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx