Βοηθός Αποθήκης

Για ραγδαία αναπτυσσόμενη εκδοτική και βιβλιοδετική εταιρεία-πελάτη μας με εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητούμε να καλύψουμε τη θέση του Βοηθού Αποθήκης.

Αρμοδιότητες:

 • Διασφάλιση ορθής παραλαβής και αποστολής εμπορευμάτων
 • Εξασφάλιση ορθής καταγραφής προϊόντων και κωδικοποίηση τους εφαρμόζοντας τις διαδικασίες που ορίζει η εταιρεία.
 • Ευθύνη παραλαβής και  προώθησης προς τα εμπλεκόμενα τμήματα παραγωγής των α! & των βοηθητικών υλών.
 • Συνεχής υποστήριξη αναγκών τμημάτων Παραγωγής
 • Ευθύνη παρακολούθησης  και αναπλήρωσης (stock status) όλων των κωδικών προϊόντων, υλικών συσκευασίας και αναλωσίμων.
 • Διαχείριση Αποθήκης (φυσική και μηχανογραφική παρακολούθηση αποθήκης, καλή γνώση προγράμματος SoftONE)
 • Διεξαγωγή συνεχών ελέγχων αποθεμάτων και τήρηση των προτύπων ποιότητας για ελέγχους.
 • Διασφάλιση της καθαριότητας και της ασφάλειας του χώρου εργασίας και βελτιστοποίηση της χρήσης του χώρου.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου/ ΙΕΚ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου
 • Υποχρεωτική εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Ακεραιότητα και ικανότητα πιστής τήρησης διαδικασιών
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών εντός πιεστικών χρονικών ορίων
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Εργατικότητα,
 • Αυτο-παρακίνηση
 • Υπευθυνότητα
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα

Κατηγορία: Logistics
Απασχόληση: Full Time
Τοποθεσία: Αιγάλεω

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx